Onze proposities zijn toegespitst op de ‘fase’ waar een bedrijf zich in bevindt. Vaak wil een opdrachtgever een MVO-beleid opstellen omdat een grote klant hierom vraagt. Andere opdrachtgevers willen hun bestaande MVO-beleid activeren onder medewerkers. Wij hanteren voor iedere opdrachtever een unieke fact-based aanpak afhankelijk van de fase waar de organisatie zich in bevindt: Comply – Take Responsibility – Stakeholder Engagement – Business Transformation.

Reach out with passion and purpose, and the world will respond. Making a difference for the better every day is our passion.

- Heartbeat Strategy -

icon

Comply

icon

Take Responsibility

icon

Stakeholder Engagement

icon

Business Transformation

Wij zorgen ervoor dat u voldoet aan MVO-maatstaven (regulering, richtlijnen, criteria), zodat u verder kunt met uw business.

Comply

Vaak beginnen bedrijven met MVO omdat een externe stakeholder (overheid, klant, investeerder) vraagt om informatie over de maatschappelijke prestaties van de onderneming. Wij ontwikkelen strategieën en MVO-verslagen die voldoen aan de eisen van (internationale) standaarden zoals GRI G4, ISO26000, CO2 Prestatieladder, Transparantiebenchmark en relevante branchespecifieke standaarden.

Onze proposities

 • MVO strategie & beleid
 • MVO verslag
 • Interim management

Een selectie van onze cases

Wij geven u de tools om uw MVO-strategie te ondersteunen met zakelijk inzicht.

Take Responsibility

Als de MVO-strategie opgezet is, zullen sommige medewerkers de lead willen nemen om hier mee aan de slag te gaan. Om deze medewerkers te vinden en in staat te stellen positieve verandering te realiseren, onderbouwen we hun ideeën door inzichtelijk te maken wat de voordelen zijn op o.a. reputatie, concurrentiepositie en motivatie.

Onze proposities

 • Medewerker Motivatie Onderzoek
 • In company MVO Course
 • Duurzame marketing en communicatie
 • Business Case voor MVO

Een selectie van onze cases

Wij ondersteunen u bij het verkrijgen van feedback van stakeholders – en hiermee aan de slag te gaan.

Stakeholder Engagement

Samen kun je meer dan alleen. Organisaties die verder willen gaan met duurzaamheid en MVO, willen samenwerken met hun leveranciers, klanten en soms zelfs hun concurrenten. Wij voeren professioneel marktonderzoek uit zodat uw relatie met stakeholders verbetert en u hun feedback ook daadwerkelijk gaat gebruiken in de organisatie.

Onze proposities

 • MVO Segmentatie
 • Stakeholderonderzoek (kwantitatief/kwalitatief)
 • Bereik, lezers en communicatie effect-onderzoek

Een selectie van onze cases

Wij brengen verschillende partijen in een ecosysteem en hun belangen bij elkaar om het gezamenlijk belang verder te ontwikkelen.

Business Transformation

Deze organisaties zien zichzelf als een onderdeel van een ecosysteem. Samen met andere organisaties creëren zij Shared Value; niet door een groter deel van de taart te pakken, maar door de taart als geheel te vergroten. Hun maatschappelijke rol als systeem is groter dan de som der delen.

 • Onze proposities
 • Supply Chain innovatie
 • Multistakeholder sessies
 • Tenderprocessen
 • Maatschappelijke Kosten/Baten Analyse (MKBA)

Een selectie van onze cases