28 July 2016

Gunnen op Waarde: een stimulans voor Shared Value Creatie

Bij traditionele aanbestedingsprocedures worden opdrachten in de woningbouw tot in detail beschreven door opdrachtgevers. De aannemer die het bestek tegen de laagste prijs uit kan voeren wint de tender. Dit leidt er echter toe dat aannemers het minimale van hun expertise kunnen laten zien in de realisatie van projecten op het gebied van kwaliteit, innovatie en duurzaamheid.

Sinds een aantal jaar vindt een omslag plaats van ‘gunnen op prijs’ naar ‘Gunnen op Waarde’. Dit is een aanbestedingsprincipe waarbij prijs niet meer centraal staat, maar kwaliteitscriteria als uitvoeringsduur, planning, risicobeheersing, social return, innovatie, energie en duurzaamheid ook een rol spelen. Doel is om aannemers te inspireren om 1) meer samen te werken met andere marktpartijen binnen de waardeketen, 2) met duurzame en innovatieve ideeën te komen en 3) de belangen van de eindconsument beter te dienen. De aannemer die de meeste Shared Value weet te creëren wint de tender.
Om Gunnen op Waarde op de kaart te zetten hebben we in opdracht van een kerngroep van grote bouwers en MVO Nederland onderzocht of en hoe ‘Gunnen op Waarde’ kan bijdragen aan Shared Value Creatie.
Het onderzoek heeft aangetoond dat Gunnen op Waarde inderdaad potentieel heeft om tot Shared Value te leiden, door middel van clustervorming (samenwerking), het anders bekijken van producten en markten (innovatie) en herdefiniëren van productiviteit (efficiëntie en duurzaamheid), mits er aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

 

Stel een eenduidige definitie van gunnen op waarde vast
Gunnen op waarde blijkt een diffuus begrip te zijn. De meest voorkomende uitleg van gunnen op waarde is EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving), maar er zijn partijen die EMVI niet ver genoeg vinden gaan voor waardecreatie. Het wordt aanbevolen te kiezen voor een incrementele definitie van Gunnen op Waarde (met EMVI als de basis) of een disruptieve definitie (compleet nieuw).

Creëer een perspectiefontwikkeling
Momenteel opereren veel stakeholders in de bouwindustrie nog vanuit een traditioneel perspectief (u vraagt, wij draaien) waarbij er vanuit een ‘schikkende’ gedachtegang wordt gehandeld. Om Shared Value te creëren moet dit veranderen naar een ‘transformatie’ perspectief, waarbij Gunnen op Waarde wordt gezien als een middel om Shared Value te creëren. Een Shared Value Creatie strategie kan belanghebbenden hun persoonlijke winsten tonen naast de voordelen voor andere stakeholders (zoals de samenleving).

 

Breng stakeholderbelangen in lijn

De kritieke stakeholders binnen Gunnen op Waarde zijn de opdrachtgever en de aannemer. Als hun belangen niet op een lijn liggen, kan Gunnen op Waarde niet leiden tot Shared Value Creatie voor beiden. Sterker nog, deze mismatch kan leiden tot hoger risico en dus ook hogere kosten. Om belangen op lijn te krijgen is het noodzakelijk dat de opdrachtgever en aannemer een open dialoog voeren tijdens de tenderfase.

In de volgende blog zal ik de implementatie van Gunnen op Waarde behandelen. In de implementatie van Gunnen op Waarde is voor opdrachtgevers nog veel winst te boeken!

Back to overview