27 July 2016

Gunnen op Waarde: de implementatie

Uit het onderzoek is gebleken dat in de huidige uitvoering het risico bestaat dat klanten tenders uitzetten met kwaliteitscriteria die niet leiden tot Shared Value.

Zo kan een opdrachtgever met de beste bedoelingen een opdracht willen gunnen op basis van kwaliteit, maar onbewust de aannemer niet in staat stellen om zijn volle potentieel te tonen.

Om dit te voorkomen heeft Heartbeat Strategy op basis van interviews en literatuur de Evaluatie Matrix Checklist ontwikkeld, waarmee kwaliteitscriteria gecontroleerd kunnen worden. Een beter implementatiefase resulteert in tijdsbesparing, meer kwaliteit en kostenbesparing.
Evaluatie Matrix Checklist

Back to overview