27 July 2016

Eindhoven: Slim verduurzamen gemeentegebouwen

Maandag 2 december was Heartbeat Strategy aanwezig op een exploratiedag voor het verduurzamen van gemeentegebouwen in Eindhoven. Het gaat hier in totaal om zeven tot negen gebouwen die ‘slim verduurzaamd’ moeten worden. Eindhoven doet mee aan het ‘Smart Procurement European Alliance’ (SPEA) project, wat zich focust op het verbeteren van energie efficiënte gemeentelijke gebouwen. Eindhoven is één van de drie steden die hieraan deelneemt. Naast Eindhoven doen ook Barcelona en Birmingham mee aan het project.

‘Slim verduurzamen’ met als doel om tegen 2045 een energieneutrale stad te zijn. Een vrij ambitieuze doelstelling waar renovatie en duurzaam beheer als kansen worden gezien om te werken aan kwaliteit voor de lange termijn. Op zo’n dag kom je veelgebruikte kreten tegen als ‘people, planet, profit’; verduurzaming van gebouwen waarbij de methodiek van de ‘Natural Step’ leidend is; ‘system thinking’; en uiteraard draait het ook om ‘samenwerking’.
De exploratiedag was bedoeld om nog eens uit te leggen waar de gemeente Eindhoven op zoek naar is. Er wordt veel ruimte gegeven om ideeën aan te dragen, kleine partijen worden gematcht met grotere partijen, en er is volop ruimte om vragen te stellen. De gemeente is duidelijk op zoek naar co-creatie waarbij de stad als het ware een levend laboratorium vormt.

De gunning zal uiteindelijk plaatsvinden volgens ‘Best Value Procurement’. Het gaat hier dus niet om degene die de laagste prijs aanbied, maar degene die de meeste waarde weet toe te voegen aan het project. Momenteel zijn er echter nog geen gunningcriteria bekend. Dat geeft aan de kant ruimte voor aanbieders zich niet te laten beperken en hun volledige expertise aan te bieden. Aan de andere kant kan het ook erg frustrerend werken, omdat je als aanbieder volledig de plank kan misslaan. Tot zover ziet het proces er georganiseerd uit, wel lijkt de aanloopfase in eerste instantie erg lang. Wij hopen ook dat er snel geselecteerd wordt welke partijen er uiteindelijk mee kunnen, om zodoende de kosten voor de afvallers laag te houden. Gemeente Eindhoven is in ieder geval op de juiste weg in deze innovatieve manier van gunnen.

Back to overview