Falck Netherlands

Vraag

Hoe kan Falck Nederland een overkoepelende MVO strategie definiëren voor vier verschillende business units?

Antwoord

Door de missie van Falck te operationaliseren voor iedere business unit.

We begonnen met een sessie met de directie van de afzonderlijke business units om een gedeelde ‘picture of success’ voor ogen te krijgen. Daarna hebben we interviews en desk research gedaan binnen de vier business units. Voor iedere business unit hebben we de missie ‘het gaat om mensen die mensen helpen’ op een eigen, authentieke manier geoperationaliseerd.

Het uiteindelijke MVO rapport wordt door alle business units binnen Falck gebruikt in tenders. Een van de extra voordelen van het document is dat potentiele klanten hierdoor informatie krijgen over de dienstverlening van de andere business units, waardoor cross sell kansen ontstaan. Daarnaast creert het document enthousiasme onder medewerkers en helpt het om de vier business units dichter bij elkaar te brengen als één organisatie.

Back to overview